Bạn đang chọn apps cho thiết bị
Để thay đổi thiết bị xin click vào ĐÂY
Công cụ tìm kiếm
Danh mục
Ứng dụng liên quan


Vendor: RIM OS: 4.6 > 6.0 Download: 1244 Update: 27/03/2014
Official BlackBerry Presenter Desktop Software

BlackBerry Presenter desktop software. Công cụ kết nối Presenter - BlackBerry và máy tính để hỗ trợ trình chiếu.

Dùng được cho các máy chạy OS4.6 đến 6.0


Device:     Version: